නිෂ්පාදන

 • block silicone oil 3300

  බ්ලොක් සිලිකොන් තෙල් 3300

  බ්ලොක් සිලිකොන් තෙල් 3300
  බ්ලොක් සිලිකොන් මෘදුකාරකයක්; කපු සහ එහි මිශ්‍රණ, රේයාන්, විස්කෝස් තන්තු, කෘතිම තන්තු, සේද, ලොම් වැනි විවිධ රෙදිපිළි වල එය භාවිතා කළ හැකිය. විශේෂයෙන් කෘතිම තන්තු, නයිලෝන් සහ ස්පැන්ඩෙක්ස්, පොලියෙස්ටර් ප්ලෂ්, ධ්‍රැවීය ලොම්, කොරල් වෙල්වට්, පීවී වෙල්වට් සහ
  ලොම් රෙදි. මෘදු, සිනිඳු, සුදුමැලි සහ අඩු කහ පැහැයෙන් යුත් රෙදි සැපයීමට එයට හැකිය.
  Ap පෙනුම විනිවිද පෙනෙන කහ දියර
  Onic අයනික ස්වභාවය දුර්වල කැටායන
  Content අන්තර්ගතය 60%